Termografering Horsens

Find ud af hvor varmen forsvinder ud af huset med en trykprøvning og termografering af Guldahl

Har I fået lavet en trykprøvning der viser at jeres nye hus ikke er tæt, eller er I bare nysgerrige på hvor varmen i jeres hus forsvinder hen? Så kan en termografering hjælpe. Hos Guldahl tilbyder vi både at lave en trykprøvning af dit nye hus og at termografere det for at finde en utæthed, eller undersøge hvor varmen forsvinder hen hvis du har et ældre utæt hus.

Hvad er en trykprøvning af jeres hus?

Ved en trykprøvning monterer vi en blæser der kan lave under- eller overtryk i jeres hus, som vi styrer ved hjælp af en computer. Derved er det muligt at måle om jeres hus er utæt og hvor luftskiftet er.

Hvad siger Bygningsreglementet 2018 om trykprøvning af dit hus 

Bygninger skal udføres, så bygningernes konstruktioner er tætte mod utilsigtede utætheder. Uanset om der trykprøves, skal bygningen udføres, så konstruktionerne er tætte.

En af metoderne til at dokumentere overholdelse af kravet om tæthed er ved at gennemføre trykprøvning af bygningen eller repræsentative dele af bygningen. Det er vigtigt for overholdelse af bestemmelsen at det reelt er en repræsentativ del af bygningen.

Hvis der gennemføres trykprøvning af bygningen eller dele af bygningen, så kan trykprøvningen danne grundlag for energiberegningen for de etagearealer, hvor der er foretaget trykprøvning. De områder af bygningen, der ikke er trykprøvet skal benytte 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa ved fastlæggelse af infiltrationen i energirammeberegningen.

Trykprøvning af bygninger gennemføres i henhold til DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske ydeevne - Bestemmelse af bygningers luftgennemtrængelighed - Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. Kravene eftervises ved brug af Metode 3 i DS/EN ISO 9972, hvor nedenstående tabel benyttes i forhold til hvordan åbninger i klima- skærmen skal håndteres. Tabellen svarer til Tabel 1 i afsnit 5.2.3 i DS/EN ISO 9972.

Type af åbning i klimaskærm Hvordan åbningen håndteres i forbindelse med trykprøvning 
 Åbninger for naturlig ventilation  Lukkes
 Åbninger for centrale ventilationsanlæg eller lignende  Forsegles - Anlæg slukkes under måling
 Åbninger til mekanisk ventilationsanlæg, der benyttes kortvarigt  Forsegles - Anlæg slukkes under måling
 Vinduer, døre, lemme og lignende i klimaskærmen  Lukkes
 Øvrige åbninger, der ikke er beregnet til ventilation  Lukkes - Vakuumventiler eller afløb uden vandlås forsegles

Bygninger over 10 meter kan testes, hvis bygningshøjde gange temperaturforskel er mindre end 500 mK.

Hvad er en termografering af jeres hus?

En termografering eller termografi foretages med et særligt kamera, der viser intensiteten af den infrarøde stråling fra en bygning. Derved er det nemt at se, hvor overfladen på bygningen er varm og hvor den er kold.

De varme områder på bygningen er de steder, hvor der mangler isolering eller f.eks. er et vindue. Her er varmeudstrålingen fra bygningens indre større. Ved at gå ind og efterisolere eller udskifte vinduerne til nogle mere energivenlige og moderne typer, kan der spares mange penge på varmeregningen.

Det er også muligt at opdage kuldebroer ved hjælp af termografering. Igen vil varmen enten forsvinde eller også vil der opstå kolde områder på f.eks. vægge eller loft, som kræver mere opvarmning. I begge tilfælde kan det mærkes på energiforbruget.

Ring til os, få pris og hør hvordan vi bedst kan hjælpe jer med en trykprøvning og termografering af jeres hus.